ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ :: โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะ.... Welcome to Nonkokwittaya School...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดห้อง ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 11 พ.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกาญจนาวดี คิดควร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 26 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 เม.ย. 63
ประกาศกำหนดการสอบคัดห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 19 มี.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวภาวิณี ดวงศักดิ์ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 19 ก.พ. 63
ประกาศผลการแข่งขัน 24 ม.ค. 63
ประกาศผลการแข่งขัน 24 ม.ค. 63
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์” ครั้งที่ ๑๖ 12 ม.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ