ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ :: โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะ.... Welcome to Nonkokwittaya School...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยารับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 04 ต.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย R&D นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมยุรี เสมาเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา 05 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา 05 ส.ค. 62
ห้องเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 03 เม.ย. 62
ห้องเรียนชั้น ม.1 (ม.1/1-ม.1/3 ห้องเรียนทั่วไป , ม.1/4-ม.1/5 ห้องเรียนวิทย์-คณิต) 03 เม.ย. 62
ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 03 เม.ย. 62
ข่าวการศึกษา

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ