ลูกจ้างประจำ

นายจริด ดีหามแห
พนักงานขับรถ

นายสังคม สมบัติหลาย
พนักงานขับรถ

นายยุพเนตร สมบัติหลาย
พนักงานขับรถ