กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพัชรา เฉลียวชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : patcharachaleawchart@gmail.com

นางสาวนพอนงค์ ประทุมแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0831484316
อีเมล์ : anongnopp@gmail.com

นายดิลก อุตราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 095-2321348
อีเมล์ : dilok764@gmail.com