กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรา เฉลียวชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยาภรณ์ ม่วงภูเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายดิลก อุตราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3