ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ Google Classroom (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 146519
คู่มือ Google Classroom (สำหรับครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 146670
>คู่มือ Google Apps for Educadtion 146417
แบบประเมิน LPA.(สมรรถนะใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 33.59 KB 146657