ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ Google Classroom (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 246680
คู่มือ Google Classroom (สำหรับครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 246662
คู่มือ Google Apps for Educadtion 246641
แบบประเมิน LPA.(สมรรถนะใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 33.59 KB 246778