ฝ่ายอำนวยการ

นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดวงเดือน หมื่นสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ