ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้นภายในโรงเรียน (Zero Waste School)
ชื่อนักเรียน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,16:53   อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้นภายในโรงเรียน (Zero Waste School)
ชื่อนักเรียน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,16:50   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้นภายในโรงเรียน (Zero Waste School)
ชื่อนักเรียน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,16:47   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้นภายในโรงเรียน (Zero Waste School)
ชื่อนักเรียน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,16:34   อ่าน 119 ครั้ง