ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สุริเยศ น่วมตุ่น , ด.ช.ธีรศักดิ์ ขำสูงเนิน ,ด.ช.ณัฐวุฒิ ลีขามป้อม
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,09:35   อ่าน 895 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : น.ส.กัญญาลักษณ์ กลิ่นเกสร , น.ส.สุธิดา หาเมืองกลาง , น.ส.เกศกนก ยงเพชร
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,09:34   อ่าน 584 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อภิชญา ไชยนา , ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีลาศักดิ์ , ด.ญ.ภัคจาริ อาจสามารถ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,09:32   อ่าน 605 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แกะสลักผักและผลไม้ ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จารุวรรณ คงโนนกอก , ด.ญ.สุกัญญา นิลคีรี , ด.ญ.สุภาวดี นามโพธิ์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,09:28   อ่าน 564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"คนเก่ง ท้องถิ่น\" กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,09:23   อ่าน 618 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"คนเก่ง ท้องถิ่น\" กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวนิดา สุพรรณพงษ์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,09:21   อ่าน 893 ครั้ง