ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ร.ร.โนนกอกวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 54) 05 ก.ย. 60
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนระดับชั้น ม.๒ ร.ร.โนนกอกวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 60) 05 ก.ย. 60
แจ้งการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 149) 09 พ.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (อ่าน 121) 29 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 124) 18 เม.ย. 60
รหัสประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 122) 10 เม.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 (อ่าน 158) 29 มี.ค. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูพิเดช ระภักดี (อ่าน 142) 23 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูกันทิกา แก้วส่อง (อ่าน 133) 21 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูกฤษณา ชาลีบัว (อ่าน 128) 20 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูคำขวัญ ขวากภูเขียว (อ่าน 148) 20 ก.พ. 60
ประกาศผลการแข่งขันนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 13 (อ่าน 224) 20 ม.ค. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 (อ่าน 170) 16 ต.ค. 59
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 257) 24 เม.ย. 59
โรงเรียนโนนกอกวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 (อ่าน 269) 15 มี.ค. 59
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 252) 21 ก.พ. 59
ประกาศผลการแข่งขันโครงการนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 426) 11 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (อ่าน 450) 12 ธ.ค. 58
ปฏินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 299) 20 พ.ย. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 450) 14 พ.ย. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 472) 02 ก.ค. 58