ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 229) 12 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยารับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 85) 04 ต.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย R&D นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 123) 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 109) 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมยุรี เสมาเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 133) 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 131) 05 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 129) 05 ส.ค. 62
ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 269) 03 เม.ย. 62
ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 352) 03 เม.ย. 62
ห้องเรียนชั้น ม.1 (ม.1/1-ม.1/3 ห้องเรียนทั่วไป , ม.1/4-ม.1/5 ห้องเรียนวิทย์-คณิต) (อ่าน 300) 03 เม.ย. 62
ห้องเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 267) 03 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อสอบคัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 30 มีนาคม 2562 (อ่าน 286) 28 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อสอบคัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 (อ่าน 284) 28 มี.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย บุราณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (อ่าน 259) 24 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 319) 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 302) 17 มี.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสนทยา งาชัยภูมิ (อ่าน 236) 16 มี.ค. 62
แจ้งหยุดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 267) 11 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1072) 06 มี.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัมนารูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏ (อ่าน 291) 28 ก.พ. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 272) 28 ก.พ. 62
"รำวงสาวบ้านแต้" โรงเรียนโนนกอกวิทยา ขณะนี้ยอดคนดู 1,000,000 (ล้านวิวส์) (อ่าน 234) 31 ม.ค. 62
เวอร์ชั่นที่ 2 รำวงสาวบ้านแต้ (อ่าน 242) 31 ม.ค. 62
(อัพโหลดใหม่) ครบรอบ 1 ปี "มนต์รักเพลงสาวบ้านแต้" รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทยอดผู้เข้าชมทาง YOU (อ่าน 266) 31 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 373) 12 ต.ค. 61
แจ้งหยุดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 379) 04 ต.ค. 61
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูอาทิตยา คงโนนกอก (อ่าน 581) 21 มี.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 976) 04 ก.พ. 61
ประกาศผลการแข่งขันนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 705) 17 ม.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันนักวิทย์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 669) 17 ม.ค. 61
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนระดับชั้น ม.2 ร.ร.โนนกอกวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 904) 05 ก.ย. 60
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนระดับชั้น ม.5 ร.ร.โนนกอกวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 705) 05 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 673) 18 เม.ย. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูพิเดช ระภักดี (อ่าน 630) 23 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูกันทิกา แก้วส่อง (อ่าน 533) 21 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูคำขวัญ ขวากภูเขียว (อ่าน 601) 20 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูกฤษณา ชาลีบัว (อ่าน 549) 20 ก.พ. 60
ประกาศผลการแข่งขันนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 13 (อ่าน 650) 20 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (อ่าน 1137) 12 ธ.ค. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 1207) 02 ก.ค. 58