ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 252) 23 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 246) 16 มี.ค. 64
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 268) 04 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 282) 02 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียนประจำสัปดาห์ระดับชั้น ม.3-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 566) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการมาเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายการป้องกัน COVID-19 (อ่าน 447) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียนประจำสัปดาห์ระดับชั้น ม.1-ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 513) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 485) 24 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 599) 13 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 891) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 903) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1047) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 714) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2563 (อ่าน 569) 03 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 536) 03 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดห้อง ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 593) 11 พ.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกาญจนาวดี คิดควร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 252) 26 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 717) 16 เม.ย. 63
ประกาศกำหนดการสอบคัดห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 707) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 790) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2281) 19 มี.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวภาวิณี ดวงศักดิ์ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 316) 19 ก.พ. 63
ประกาศผลการแข่งขัน (อ่าน 691) 24 ม.ค. 63
ประกาศผลการแข่งขัน (อ่าน 709) 24 ม.ค. 63
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์” ครั้งที่ ๑๖ (อ่าน 366) 12 ม.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอุไร อัปมาโน ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 340) 10 ม.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 635) 12 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยารับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 423) 04 ต.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมยุรี เสมาเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 397) 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 378) 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย R&D นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 461) 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 389) 05 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 397) 05 ส.ค. 62
ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 498) 03 เม.ย. 62
ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 599) 03 เม.ย. 62
ห้องเรียนชั้น ม.1 (ม.1/1-ม.1/3 ห้องเรียนทั่วไป , ม.1/4-ม.1/5 ห้องเรียนวิทย์-คณิต) (อ่าน 548) 03 เม.ย. 62
ห้องเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 473) 03 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อสอบคัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 30 มีนาคม 2562 (อ่าน 525) 28 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อสอบคัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 (อ่าน 501) 28 มี.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย บุราณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (อ่าน 513) 24 มี.ค. 62