กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางประสพสุข รติบัณฑิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางเพชรสมัย คิดถูก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0809736759
อีเมล์ : Phetsamai2009@gmail.com

นายกฤติพงศ์ รังกลาง
ครูอัตราจ้าง