คณะผู้บริหาร

นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา