กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลำใย พงษ์โพธิ์ชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : khunyays@gmail.com

นางละม่อม กรุมรัมย์
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ นามศรีคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : famenamsrikhun007@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ กาพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : koiloi53041349@gmail.com

นายเศรษฐศักดิ์ หาญแท้
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0637539898
อีเมล์ : totojung.1994@Gmail.com