ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ร.ร.โนนกอกวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,14:51   อ่าน 54 ครั้ง