ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนระดับชั้น ม.2 ร.ร.โนนกอกวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
วันที่ 19 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 647 ครั้ง