ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนระดับชั้น ม.๒ ร.ร.โนนกอกวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 59 ครั้ง