ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่มีต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่มีต่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2565

   
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิก >> https://forms.gle/WojV1wXH8Dma9roZ8

   2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิก >> https://forms.gle/N6MBQoyHcSWbgryo7

   3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก >> https://forms.gle/xfpndvin9P8V2Dt5A

   4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คลิก >> https://forms.gle/BQ6vjTNh9fTajqWD7

   5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คลิก >> https://forms.gle/D2zr4HjUsW5UWWDo8
   
   6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คลิก >> https://forms.gle/RQL7KGxiiEJYnB8e6

   7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คลิก >> https://forms.gle/32W5ZHrgaguCfdjz9

   8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิก >> https://forms.gle/oRN5BDwDBQ3SLjt88

   9. กิจกรรมแนะแนว คลิก >> https://forms.gle/siHyKCW4B9i1N5yh6
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 156 ครั้ง