ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของครูลิคและรุดนิค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ผู้วิจัย              นางสาวกฤษณา  ชาลีบัว
หน่วยงาน        โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์          2564
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 236 ครั้ง