ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ผู้วิจัย              นางสาวกฤษณา  ชาลีบัว
หน่วยงาน        โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์          2564

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 245 ครั้ง