ภาพกิจกรรม
ให้การต้อนรับ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ผอ.ศป.ปส.อ.เกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะ
⏱วันที่ 6 มกราคม 2566
โรงเรียนโนนกอกวิทยา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ผอ.ศป.ปส.อ.เกษตรสมบูรณ์ มาเป็นประธานการประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับ นายสมบัติ ปุณณโอภาส ผู้ชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 และคณะ ในการเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ชื่นชม ให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และให้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดความมั่นคงของกลุ่มยุวเกษตรกรในอนาคตณ ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนกอกวิทยา<<คลิกเลย
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2566,20:15   อ่าน 136 ครั้ง