ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตเกษตรกร ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ตุ้มโฮม เกี่ยวข้าว พอเพียง" ตามโครงการยุวเกษตรกรรักษ์วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566
⏱วันที่ 8 ธันวาคม 2565
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) และบุคลากรททางการศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตเกษตรกร ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ตุ้มโฮม เกี่ยวข้าว พอเพียง" ตามโครงการยุวเกษตรกรรักษ์วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ แปลงนาสาธิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ สวนเกษตรพอเพียง โรงเรียนโนนกอกวิทยา

ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนกอกวิทยา<<คลิกเลย
 
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,15:52   อ่าน 125 ครั้ง