ภาพกิจกรรม
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา "สร้างเครือข่าย สานต่องานยุวเกษตรกรให้ก้าวไกล" โดยได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
⏱วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา "สร้างเครือข่าย สานต่องานยุวเกษตรกรให้ก้าวไกล" โดยได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมยุวเกษตร ณ ห้องหินภูกระแตและสวนเกษตรพอเพียง โรงเรียนโนนกอกวิทยา

ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนกอกวิทยา<<คลิกเลย
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2565,21:53   อ่าน 271 ครั้ง