ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโนนกอกวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพม.ชัยภูมิ
โรงเรียนโนนกอกวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพม.ชัยภูมิ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
????การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) (คณิตศาสตร์ ม.1 - 3) ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง (แข่งต่อระดับภาค)
????การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
???? คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ม. 1-3) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเหรียญทอง
????การแข่งขันซูโดกุ (ม. 4 - 6) คณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง
????การแข่งขันต่อสมการ คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) (ม. 4 -6) รางวัลเหรียญเงิน
????การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ม. 4 - 6) คณิตศาสตร์ เข้าร่วม
????การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม. 1-3) เข้าร่วม
????การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม. 4-6) เข้าร่วม
????มารยาทไทย (ม. 1 - 3) รางวัลเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,10:12   อ่าน 22 ครั้ง