ภาพกิจกรรม
นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุริยะ ป้องขันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
10 พฤศจิกายน 2565 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุริยะ ป้องขันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ นายพิทักษ์พงศ์ ขวัญกลาง ประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโนนกอกวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา ได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อเป็นการเตรียมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทั่วถึง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา

ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนกอกวิทยา <<คลิกเลย
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,17:56   อ่าน 39 ครั้ง