ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนกอกวิทยา พร้อมด้วย นายสำเริง ทัดไทย รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนโนนกอกวิทยา ร่วมกิจกรรมชุมชน ประเพณีลอยกระทง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนกอกวิทยา พร้อมด้วย นายสำเริง ทัดไทย รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนโนนกอกวิทยา ร่วมกิจกรรมชุมชน ประเพณีลอยกระทง
ณ วัดผการาม หมู่บ้านนกเจ่า ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

 ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนกอกวิทยา << คลิกเลย
 
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,10:33   อ่าน 47 ครั้ง