ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนกอกวิทยา นายประมวล คิดควร นายสำเริง ทัดไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา และหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย พบนักเรียน
ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนกอกวิทยา นายประมวล คิดควร นายสำเริง ทัดไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา และหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย พบนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

                    ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนกอกวิทยา << คลิกเลย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,14:42   อ่าน 49 ครั้ง