ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนกอกวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
                     ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนกอกวิทยา << คลิกเลย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,14:39   อ่าน 35 ครั้ง