ภาพกิจกรรม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางณัฐธยาน์ รังกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทย

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,09:57   อ่าน 203 ครั้ง