ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องหินภูกระแต โดยมี ดร.จักรพงษ์ นิลพงษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,09:52   อ่าน 36 ครั้ง