ภาพกิจกรรม
ยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต62
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
นายเสนอ นราพล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
และครูคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ผู้เข้ารับการประเมิน คือ นางสาวจรรยา สิงห์โคตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องหินภูกระแต โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,09:46   อ่าน 45 ครั้ง