ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ น.ก. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ีต่อกันของนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในชั่วโมงกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,09:34   อ่าน 18 ครั้ง