ภาพกิจกรรม
คัดเลือกยุวเกษตรกร ประจำปี 2562
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนเข้ารับการคัดเลือกผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและสมาชิกยุวเกษตรกร ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนโนนกอกวิทยา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,11:45   อ่าน 64 ครั้ง