ภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ (2)
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
รวมภาพบรรยากาศพิธีมอบประกา
ศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,11:40   อ่าน 73 ครั้ง