ภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ (1)
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
รวมภาพบรรยากาศพิธีมอบประกา
ศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา


 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,11:38   อ่าน 68 ครั้ง