ภาพกิจกรรม
พิธีบายศรีสู่ขวัญและขอขมาครู
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญและขอขมาครู ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,11:36   อ่าน 66 ครั้ง