ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนวแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (สายที่ 3)
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
กิจกรรมแนวแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  สายที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านเขวา โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านฉนวน โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา และโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  ให้การแนะแนวนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,11:31   อ่าน 59 ครั้ง