ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน ม.3 และ ม.6
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีการบรรยายให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึงสาธิตการนำสมุนไพรมาสัดทำน้ำมันหอมระเหย การทำขนม และงานช่าง วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทย

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,15:12   อ่าน 131 ครั้ง