ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตาม ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยกองแผนและงบประมาณ อบจ.ชัยภูมิ
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
นางณัฐธยาน์ รังกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยกองแผนและงบประมาณ อบจ.ชัยภูมิ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,10:24   อ่าน 81 ครั้ง