ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
นางณัฐธยาน์ รังกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิช
าการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,11:11   อ่าน 123 ครั้ง