ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
นางณัฐธยาน์ รังกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด โดยรับมอบโล่รางวัลจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,11:06   อ่าน 101 ครั้ง