ภาพกิจกรรม
โรงเรียนรับการประชุมติดตามการดำเนินงานจากทีมผู้เชี่ยวชาญ (สสวท.)
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนรับการประชุมติดตามการดำเนินงานจากทีมผู้เชี่ยวชาญ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,11:04   อ่าน 111 ครั้ง