ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันปลูกจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูกตเวที (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายศุภกร วังสระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,16:29   อ่าน 107 ครั้ง