ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และแสดงความสามารถด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษาอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,11:39   อ่าน 150 ครั้ง