ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว รวมแสดงพลังทําความดีถวายแด่รัชกาลที่ 9 และร่วมสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,11:37   อ่าน 139 ครั้ง