ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสืบสานประเพณีอันดีงาม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,11:31   อ่าน 170 ครั้ง