ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมนวดแผนไทย
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนจัดโครงการอบรมนวดแผนไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหินภูกระแต โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,11:29   อ่าน 145 ครั้ง