ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ Google Classroom (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 24
คู่มือ Google Classroom (สำหรับครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 28
คู่มือ Google Apps for Educadtion 24
แบบประเมิน LPA.(สมรรถนะใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 33.59 KB 145