ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ :: โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะ.... Welcome to Nonkokwittaya School...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย R&D นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนันทพร ระภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมยุรี เสมาเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 18 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา 05 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประมวล คิดควร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา 05 ส.ค. 62
ห้องเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 03 เม.ย. 62
ห้องเรียนชั้น ม.1 (ม.1/1-ม.1/3 ห้องเรียนทั่วไป , ม.1/4-ม.1/5 ห้องเรียนวิทย์-คณิต) 03 เม.ย. 62
ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 03 เม.ย. 62
ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 03 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อสอบคัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 28 มี.ค. 62
ข่าวการศึกษา

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ